ŁATWA I PRZYJEMNA SAMOOBSŁUGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALEK I SUSZAREK 6 KG

1. Wciśnij główny przycisk włączający mieszczący się w lewym dolnym rogu panelu sterowania wybranego urządzenia.

instrukcja pralki

2. W celu otwarcia drzwi naciśnij i przytrzymaj przycisk z symbolem klucza umieszczonym na przednim panelu po prawej stronie, do momentu samoczynnego otwarcia drzwi.

instrukcja pralki

3. Załaduj prania do pralki lub suszarki, zamknij drzwi.

4. Wybierz odpowiedni program za pomocą pokrętła umieszczonego po lewej stronie panelu sterowania.

5. Wybierz nr urządzenia na aparacie wrzutowym.

6. Wciśnij przycisk start/stop umieszczonego obok symbolu klucza w celu rozpoczęcie procesu prania lub suszenia.

instrukcja pralki

7. Zakończenie procesu prania lub suszenia sygnalizowane jest napisem „END” (koniec).

Po zakończeniu procesu prania lub suszenia pozostaw drzwi pralki uchylone.

Lokalizacje

Gdańsk Gdynia Wrocław Toruń Poznań Warszawa